Aby zminimalizować ryzyko zakażenia stosujemy zaostrzone procedury sanitarne:

 

 

1. Ze względów bezpieczeństwa naszych pozostałych pacjentów i terapeutów przyjmowani są tylko pacjenci bez objawów zakażenia górnych dróg oddechowych mogących sugerować koronawirusa oraz nie będący w kontakcie bezpośrednim z osobami na kwarantannie!

Dlatego przed zabiegiem prosimy pacjentów o wypełnienie ankiety, która umożliwia nam kwalifikację na terapię:

UWAGA! Jeżeli odpowiedź na którekolwiek z pytań w ankietach brzmi TAK, prosimy nie rejestrować się, gdyż ze względu na bezpieczeństwo terapeutów i pozostałych pacjentów nie zostaną Państwo przyjęci!

Jeżeli odpowiedzi na wszystkie pytania brzmią NIE, prosimy o podpisanie stosownego druku w poczekalni przed wizytą i oddanie go do rąk własnych terapeucie na wizycie. Pozwoli to zaoszczędzić cenny czas podczas wizyty.

 

2. Pacjenci są zobowiązani do noszenia maseczki podczas przebywania w poczekalni i zabiegu oraz do odkażenia rąk przy wejściu do poczekalni.

 

3. Pacjent nie powinien wchodzić do poczekalni wcześniej niż 5 min przed rozpoczęciem zabiegów.

 
4. W poczekalni nie powinien przebywać jednocześnie więcej niż jeden pacjent, wyjątkiem są pacjenci zamieszkujący razem.

 

5. Miedzy zabiegami u jednego terapeuty musi zostać zachowany odstęp co najmniej 15 min.

 

6. Przed pracą z pacjentem:
  • terapeuta obowiązkowo nakłada świeżo uprane lub świeżo wyprasowane ubranie robocze składające się ze spodni, koszulki lub bluzy oraz zdezynfekowane obuwie robocze.
 
7. Podczas pracy z pacjentem:
  • obowiązkowa maseczka dla pacjenta i terapeuty,
  • dodatkowo ochrona oczu terapeuty przez przyłbicę,
  • rękawiczki jednorazowe obowiązkowe jedynie w przypadkach chorób skóry.
8. Po pracy z pacjentem terapeuta:
  • dokładnie myje i dezynfekuje ręce, przedramiona i ramiona w częściach odkrytych,
  • dezynfekuje przyłbicę i buty i zmienia lub dezynfekuje przy pomocy żelazka strój roboczy,
  • dezynfekuje stół terapeutyczny, krzesło oraz podłogę w części, na której przebywał pacjent oraz wszystkie sprzęty terapeutyczne, które miały kontakt z ciałem pacjenta,
  • dezynfekuje stolik i klamki po wyjściu pacjenta z poczekalni,
  • wietrzy gabinet.